Sponsor


,,Gazprom" S.A. jest jedną z największych spółek energetycznych na świecie. W interesie Gazpromu leżą przede wszystkim wyszukiwanie, wydobycie, transport, składowanie węglowodorów, jak również produkcja i sprzedaż energii elektrycznej i termalnej.

Pierwsze lampy gazowe zaświeciły w Rosji na wypie Aptekarskiej w Sankt-Petersburgu, w 1819 roku. Historia ,,wielkiego gazu" w Związku Radzieckim rozpoczęła się w 1946 roku wraz z uruchomieniem rurociągu Saratow-Moskwa. Spółka państwowa ,,Gazprom" została ustanowiona w 1989 roku na podstawie wniosku Ministerstwa Gazownictwa ZSRR. Spółka ta stanowiła bazę dla powstałej w 1993 roku rosyjskiej spółki akcyjnej ,,Gazprom".

http://www.gazpromquestions.ru/en/